تمام قومیت هاواقوام هابرزیرپرچم سه رنگ شیروخورشید،هرشخصی که قصدنفاق راداشته باشدسرکوب کنیدچون ایرانی نیست ومزدور،رژیم اشغالگراست🙏هموطن به پاخیز که وقت اتّحاد استزنده باد ایران و ایرانی ....از هرقوم و هرنژادی .باهردین و آئینی 👈جنبش فداییان ایران👉 اتحاد در عمل برای سرنگونی شاهزاده رضاپهلوی تنهاراه نجات مهرشهر کرج فوتبال ایران تهران مشهد اصفهان کرج تبریز شیراز خوزستان قم کرمانشاه ارومیه رشت گیلان کرمان زاهدان همدان  یزد قزوین اردبیل کردستان مازندران سیستان بلوچستان شهرکرد هموطن بیدار شو rezapahlavi@officialrezapahlavi@iranncmedia@iranncorg

تمام قومیت هاواقوام هابرزیرپرچم سه رنگ شیروخورشید،هرشخصی که قصدنفاق راداشته باشدسرکوب کنیدچون ایرانی نیست ومزدور،رژیم اشغالگراست🙏

هموطن به پاخیز که وقت اتّحاد است

زنده باد ایران و ایرانی ….از هرقوم و هرنژادی .باهردین و آئینی 👈جنبش فداییان ایران👉
#اتحاد در عمل برای سرنگونی
#شاهزاده رضاپهلوی تنهاراه نجات
#مهرشهر #کرج #فوتبال #ایران #تهران #مشهد #اصفهان #کرج #تبریز #شیراز #خوزستان #قم #کرمانشاه #ارومیه #رشت #گیلان #کرمان #زاهدان #همدان  #یزد #قزوین #اردبیل #کردستان #مازندران #سیستان بلوچستان #شهرکرد
#هموطن بیدار شو
#rezapahlavi
@officialrezapahlavi
@iranncmedia
@iranncorg

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد