فاینوردآمارمنچسترسیتی% ۰,۰۰احتمال برد% ۱۰۰,۰۰۴رتبه فعلی۱۱تعداد بازی در تورنمنت جاری۱۰ / ۰ / ۱برد / تساوی / شکست (مجموع)۱ / ۰ / ۰۰ / ۰ / ۱برد / تساوی / شکست (میزبان)۰ / ۰ / ۰۰ / ۰ / ۰برد / تساوی / شکست (میهمان)۱ / ۰ / ۰۰امتیازات۳۰ : ۴تعداد گل (گل زده : گل خورده)۴ : ۰۴تفاضل گل+۴—-بهترین برد در وضعیت میزبان—-فاینورد (۴-۰) منچسترسیتیبدترین شکست در وضعیت میزبان—-—-بهترین برد در وضعیت میهمانفاینورد (۴-۰) منچسترسیتی—-بدترین شکست در وضعیت میهمان—-
کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد