پورتوآماربشیکتاش% ۱۲,۵۰احتمال برد% ۸۷,۵۰۴رتبه فعلی۱۱تعداد بازی در تورنمنت جاری۱۰ / ۰ / ۱برد / تساوی / شکست (مجموع)۱ / ۰ / ۰۰ / ۰ / ۱برد / تساوی / شکست (میزبان)۰ / ۰ / ۰۰ / ۰ / ۰برد / تساوی / شکست (میهمان)۱ / ۰ / ۰۰امتیازات۳۱ : ۳تعداد گل (گل زده : گل خورده)۳ : ۱۲تفاضل گل+۲—-بهترین برد در وضعیت میزبان—-پورتو (۳-۱) بشیکتاشبدترین شکست در وضعیت میزبان—-—-بهترین برد در وضعیت میهمانپورتو (۳-۱) بشیکتاش—-بدترین شکست در وضعیت میهمان—-
کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد