رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است. ولی موفقیت چیست؟ من موفقیت را در تشویق تماشاچیان نمی بینم موفقیت در رضایت خود از کاری است که انجام داده ام. منوجان فوتبال همدلی مردم منوجان لیگ سه فوتبال ایران goalkeeper33

رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است. ولی موفقیت چیست؟ من موفقیت را در تشویق تماشاچیان نمی بینم موفقیت در رضایت خود از کاری است که انجام داده ام.
#منوجان#فوتبال#همدلی#مردم#منوجان#لیگ#سه#فوتبال#ایران#goalkeeper33

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد